Preview Mode Links will not work in preview mode

Tenk om

Jun 27, 2018

Denne episoden er sponset av Kreml

Supervikar: Steinar Daltveit!


Jun 4, 2018

Nedkjølt anarki med politisk styring av universiteter