Preview Mode Links will not work in preview mode

Tenk om

Dec 18, 2017

Ny planet med sunn mat og duellbasert rettssystem


Dec 14, 2017

Horoskopet sier at allmennkunnskapen er den nye oljen


Dec 10, 2017

I Alfred Nobels minne og tradisjon blir USA britisk igjen


Dec 7, 2017

Skamløs barne-TV kontrollert av departementet


Nov 30, 2017

All din jantekunst lekkes på Internett