Preview Mode Links will not work in preview mode

Tenk om

Oct 12, 2018

Usynlig samfunnsnytte


Sep 4, 2018

Dessverre litt utdatert på grunn av forsinket klipping. Retro?


Jun 4, 2018

Nedkjølt anarki med politisk styring av universiteter


May 26, 2018

Uøsnkede barn i et fritt Nordkorea


May 4, 2018

Løs og lettbeint prat om terror