Preview Mode Links will not work in preview mode

Tenk om

Jun 4, 2018

Nedkjølt anarki med politisk styring av universiteter


May 26, 2018

Uøsnkede barn i et fritt Nordkorea


May 4, 2018

Løs og lettbeint prat om terror


Apr 30, 2018

Vi raner banker i en totalitær ateistisk stat uten Facebook.


Apr 9, 2018

Alle snakker sant i et reklamefritt musikkdemokrati