Preview Mode Links will not work in preview mode

Tenk om

May 4, 2018

Løs og lettbeint prat om terror


Apr 30, 2018

Vi raner banker i en totalitær ateistisk stat uten Facebook.


Apr 9, 2018

Alle snakker sant i et reklamefritt musikkdemokrati


Mar 26, 2018

"Vi får ikke fiksa noe før vi får fiksa innvandrerstrømmen"


Mar 23, 2018

Et helvete med Cambridge Analytica og ytringspåbud