Preview Mode Links will not work in preview mode

Tenk om


Sep 20, 2017

Hypotetiske virkelighetsscenarioer med en seriøs, filosofisk og underkvalifisert gjeng.