Preview Mode Links will not work in preview mode

Tenk om


Feb 22, 2019

I den tredje episoden av fordomssesongen snakker vi om Ivanka Trump, Eirik Jensen og Henrik Ibsen.

Vi gjør ikke research og dette er ikke en dokumentar.