Preview Mode Links will not work in preview mode

Tenk om


Dec 10, 2017

I Alfred Nobels minne og tradisjon blir USA britisk igjen