Preview Mode Links will not work in preview mode

Tenk om


Mar 26, 2018

"Vi får ikke fiksa noe før vi får fiksa innvandrerstrømmen"