Preview Mode Links will not work in preview mode

Tenk om


Feb 18, 2019

I andre episode i fordomssesongen tar vi for oss Marius "Lille Marius" Borg Høiby, Sarah "Big S" Silverman og Erna "Jern-Erna" Solberg.

Husk at vi ikke har belegg for det vi sier og at vi er en omtrent like god kilde som et kommentarfelt.