Preview Mode Links will not work in preview mode

Tenk om


Apr 17, 2019

Fordommer og spekulasjoner om harryshopping, Bård Tufte Johansen, Harald Eia og de såkalte "incels"-folka.