Preview Mode Links will not work in preview mode

Tenk om


Nov 13, 2017

Nostalgi i et strømløst karmasamfunn.

 

Den første filen vi lastet opp hadde noen merkelige komprimeringsproblemer. Dette skal nå være utbedret.