Preview Mode Links will not work in preview mode

Tenk om

Sep 4, 2018

Dessverre litt utdatert på grunn av forsinket klipping. Retro?


Jun 4, 2018

Nedkjølt anarki med politisk styring av universiteter


May 26, 2018

Uøsnkede barn i et fritt Nordkorea


May 4, 2018

Løs og lettbeint prat om terror


Apr 30, 2018

Vi raner banker i en totalitær ateistisk stat uten Facebook.