Preview Mode Links will not work in preview mode

Tenk om

Apr 17, 2019

Fordommer og spekulasjoner om harryshopping, Bård Tufte Johansen, Harald Eia og de såkalte "incels"-folka.


Mar 25, 2019

For deg som vil høre oss snakke enda mer om Michael Jackson.


Oct 12, 2018

Usynlig samfunnsnytte


Sep 4, 2018

Dessverre litt utdatert på grunn av forsinket klipping. Retro?


Jun 4, 2018

Nedkjølt anarki med politisk styring av universiteter