Preview Mode Links will not work in preview mode

Tenk om

Jul 17, 2018

En fryktløs verden ledet av sport snur ryggen til USA


Mar 26, 2018

"Vi får ikke fiksa noe før vi får fiksa innvandrerstrømmen"


Jan 25, 2018

Ministerkandidater med løpetid godkjennes av øremerkede skattemidler


Nov 20, 2017

#metoo fører til voldelig påtvunget kjønnsskifte


Nov 1, 2017

Tre usynlige podcastere frigjør en flat verden fra kolonialisme