Preview Mode Links will not work in preview mode

Tenk om

Mar 26, 2018

"Vi får ikke fiksa noe før vi får fiksa innvandrerstrømmen"


Jan 25, 2018

Ministerkandidater med løpetid godkjennes av øremerkede skattemidler


Nov 20, 2017

#metoo fører til voldelig påtvunget kjønnsskifte


Nov 1, 2017

Tre usynlige podcastere frigjør en flat verden fra kolonialisme


Oct 29, 2017

Lovlig narko til et arveløst motepoliti