Preview Mode Links will not work in preview mode

Tenk om

Nov 16, 2018

Brexit da, nå, og i mellomtiden.

 

Image attribution: Controller of Her Majesty's Stationery Office [OGL 3 (http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence/version/3)], via Wikimedia Commons


Jul 17, 2018

En fryktløs verden ledet av sport snur ryggen til USA


Mar 26, 2018

"Vi får ikke fiksa noe før vi får fiksa innvandrerstrømmen"


Jan 25, 2018

Ministerkandidater med løpetid godkjennes av øremerkede skattemidler


Nov 20, 2017

#metoo fører til voldelig påtvunget kjønnsskifte