Preview Mode Links will not work in preview mode

Tenk om

Mar 25, 2019

Enda en runde fordommer fra oss i Gamlebyen. Denne gangen om Michael Jackson, Sexfolk og Adele Adkins.Mar 7, 2019

Fordommer om Trine Skei Grande, Lagy Gaga og George W. Bush Jr.

Opptaket fra Aron sin mikrofon har noe merkelig støy som vi dessverre ikke får fjernet :,( vi beklager på det aller sterkeste og lover å utbedre teknikken så fort vi kan.


Feb 22, 2019

I den tredje episoden av fordomssesongen snakker vi om Ivanka Trump, Eirik Jensen og Henrik Ibsen.

Vi gjør ikke research og dette er ikke en dokumentar.


Feb 18, 2019

I andre episode i fordomssesongen tar vi for oss Marius "Lille Marius" Borg Høiby, Sarah "Big S" Silverman og Erna "Jern-Erna" Solberg.

Husk at vi ikke har belegg for det vi sier og at vi er en omtrent like god kilde som et kommentarfelt.