Preview Mode Links will not work in preview mode

Tenk om

Feb 1, 2018

Fredløse gjør juridisk abort og spiser ny norsk mat


Jan 18, 2018

Gutta jazzer og argumenterer for det de ikke mener


Dec 18, 2017

Ny planet med sunn mat og duellbasert rettssystem


Nov 26, 2017

Kjendisregjering stopper media fra å rapportere om utenomjordisk terror


Nov 7, 2017

Magisk narkolympics setter en stopper for "Brexit"