Preview Mode Links will not work in preview mode

Tenk om


Feb 8, 2018

Krenkende pyramidespill i et meritokratisk Norge.