Preview Mode Links will not work in preview mode

Tenk om

Mar 26, 2018

"Vi får ikke fiksa noe før vi får fiksa innvandrerstrømmen"


Mar 23, 2018

Et helvete med Cambridge Analytica og ytringspåbud


Mar 9, 2018

Benjamin og Aron jazzer mens kjerringa er borte