Preview Mode Links will not work in preview mode

Tenk om

Feb 28, 2018

Berlusconi forbyr massekommunikasjon og får tre ønsker oppfylt.


Feb 22, 2018

Prinsesse Melania rømmer fra tårnet, skiller seg, og blir anklaget for hor.


Feb 14, 2018

Unntakstilstand med hollywoodkjærlighet og tidsreiser


Feb 8, 2018

Krenkende pyramidespill i et meritokratisk Norge.


Feb 1, 2018

Fredløse gjør juridisk abort og spiser ny norsk mat