Preview Mode Links will not work in preview mode

Tenk om

Nov 16, 2018

Brexit da, nå, og i mellomtiden.

 

Image attribution: Controller of Her Majesty's Stationery Office [OGL 3 (http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence/version/3)], via Wikimedia Commons


Oct 12, 2018

Usynlig samfunnsnytte


Sep 4, 2018

Dessverre litt utdatert på grunn av forsinket klipping. Retro?


Jul 17, 2018

En fryktløs verden ledet av sport snur ryggen til USA


Jun 27, 2018

Denne episoden er sponset av Kreml

Supervikar: Steinar Daltveit!